Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Meer lezen, beter in taal - mbo

Jaar: 
december 2020

Een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren is het invoeren van een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen. In de brochure Meer lezen, beter in taal - mbo (2020) gaat Kees Broekhof uitgebreid op deze maatregel in. Broekhof beschrijft de stand van zaken rond taal op het mbo en biedt argumenten om meer te investeren in leesbevordering op het mbo. Ook gaat Broekhof in op de vragen hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om (meer) te lezen en hoe de samenwerking op school georganiseerd moet zijn om een effectief leesklimaat voor studenten te creƫren, bijvoorbeeld via de Bibliotheek op school.