Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Literaire competentie in groep 3 tot en met 8

Jaar: 
januari 2009

Samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie. Drie hoofdvragen staan centraal. Wat wordt er precies verstaan onder literaire competentie, specifiek onder literaire competentie in het basisonderwijs? Hoe vertalen theorie├źn en onderzoek op het gebied van literaire competentie zich naar de huidige taal- en leesmethodes? Wat wordt er wat betreft literaire competentie verwacht van kinderen in groep 3 tot en met 8 en wat zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een leerlijn literaire competentie voor deze groepen?

Reeks