Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen we nog?

Jaar: 
januari 2007

Een inventarisatie van het belangrijkste onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering van de afgelopen tien jaar. Vervolg op een eerdere inventarisatie uit 1995. In de beschouwde periode is een aantal hiaten gedeeltelijk opgevuld, zo is er veel meer aandacht voor onderzoek onder vmbo-leerlingen. Maar op menig terrein is nog onvoldoende kennis beschikbaar. Er is bijvoorbeeld nog maar weinig bekend over de relatie tussen nieuwe media en lezen en leesgedrag, ook ontbreekt een landelijk onderzoek naar het leesklimaat in scholen en gezinnen. De inventarisatie bevat een korte samenvatting van de onderzoeken, inclusief de daaruit volgende aanbevelingen.

 

Reeks

Downloaden

PDF-pictogram Lezen we nog.pdf