Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen voor het leven

Jaar: 
maart 2017

Beleidsvoornemens van Stichting Lezen voor de planperiode 2017-2020.

In het kader van het cultuur beleid vervult Stichting Lezen vier kerntaken.
We genereren en verzamelen kennis en onderzoeksgegevens, stellen die beschikbaar aan het werkveld en bestuurders en vertalen die naar beleid.
We stimuleren en faciliteren activiteiten en samenwerking in het werkveld van de intermediairs.
Op basis van onze kennis en de input vanuit het werkveld werken we, in aansluiting op actuele ontwikkelingen, permanent aan de ontwikkeling van nieuwe, effectieve methoden, producten, interventies en activiteiten en stimuleren we de inbedding daarvan.
Ten slotte investeren we in het overtuigen en be├»nvloeden van strategische partijen die ervoor kunnen zorgen dat er meer aandacht, tijd en geld wordt besteed aan leesbevordering in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg en het bibliotheekveld. Leesbevordering is immers belangrijker dan ooit.