Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving

Jaar: 
januari 2000

Bundeling congresbijdragen over onderzoek naar geletterdheid bij jonge allochtone en autochtone lezers en de mogelijkheden van intercultureel literatuuronderwijs. Het centrale onderwerp 'lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving' wordt vanuit verschillende perspectieven belicht. De bijdragen zijn gericht op een algemeen publiek van geĂ¯nteresseerden en stimuleren ieder afzonderlijk tot nadenken over de rol van het lezen bij culturele integratie en culturele uitwisseling.

Reeks