Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen doen we samen!

Jaar: 
januari 2004

Lezen doen we samen!  is de vertaling van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar lezen en leesgedrag naar de praktijk van leesbevordering van alledag. De publicatie behandelt de rol van ouders, verschillende leesomgevingen, tekstkenmerken, houding en motivatie van de lezer en ten slotte de rol van de docent. Leesbevordering heeft alles te maken met het bevorderen van leesplezier. Om het leesplezier te vergroten is het belangrijk dat de tekst aansluit op de belevingswereld, behoeften en interesses. Bovendien is een doorgaande leeslijn van groot belang voor het (behouden van) leesplezier.

Reeks