Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen 2, 2015

Jaar: 
januari 2015

In het zomernummer van Lezen een dubbelinterview met Eddy Schuyer, de scheidende bestuursvoorzitter en Frank Elderson de nieuwe bestuursvoorzitter. Schuyer heeft Stichting Lezen helpen omvormen tot een club die ook het breedte-lezen stimuleert en zich niet beperkt tot de schone letteren. Elderson verwacht veel van goed onderzoek: ‘ik denk dat het geld het best op z’n plek is in het vormen en delen van kennis’. Ook wil hij op zoek naar multipliers, slimme ingrepen die veel effect hebben. Want over één ding zijn beiden het eens: je wilt zoveel mogelijk  leesbevordering voor je euro. Tot het nieuwe bestuur zijn verder toegetreden: Hetty Mulder en Gillis Dorleijn.
In de Lezen ook een interview met Johan Faber de winnaar van de Dioraphte Literatour Prijs. ‘Heldendom is een giftig geschenk,’ zegt hij naar aanleiding van zijn boek De Veteraan. Met Martha Heesen komt nog een winnaar aan het woord. Zij won de Theo Thijssen oeuvreprijs voor twintig boeken vol piekeraars, dromers en twijfelaars met veel fantasie. Verder vertellen leerlingen over hun ervaringen met de Weddenschap, de succesvolle leescampagne voor het vmbo die het afgelopen jaar maar liefst 3.500 deelnemers telde. Ook in dit nummer: Hanneke Groenteman over lezen, het atelier van Marcel Ruijters, de nieuwe Kinderboekenambassadeur en vergeet u zeker niet om de zomerLezenquiz in te vullen.

Abonnees: wilt u het tijdschrift Lezen blijven ontvangen?

Meld u dan opnieuw aan!

Het tijdschrift Lezen wordt door veel professionals gewaardeerd. Omgekeerd heeft Stichting Lezen heel veel waardering voor de manier waarop de leescultuur in Nederland dankzij mensen zoals u vorm krijgt. Vier keer per jaar biedt het tijdschrift Lezen inspiratie en informatie voor een ieder die zich bezighoudt met lezen, taal of leesbevordering. En nog gratis ook! Om dat ook in
de toekomst te kunnen blijven bieden, is het wel van belang dat alle exemplaren op het juiste adres terechtkomen. Vandaar dat we ons bestand periodiek opschonen.

Als u tijdschrift Lezen wilt blijven ontvangen kunt u zich opnieuw aanmelden.

Na invulling van het formulier blijft u Lezen vier keer per jaar gratis ontvangen. Ook nieuwe
abonnees kunnen zich via de website aanmelden.

Indien u het formulier niet invult, gaan we ervan uit dat u geen interesse meer heeft om
het blad te ontvangen.

 

Reeks

Lees dit tijdschrift en neem een abonnement

Downloaden

PDF-pictogram Lezen2-2015_lr.pdf