Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesgedrag van vmbo leerlingen

Jaar: 
januari 2000

Onderzoek naar aspecten van het leesgedrag (motivatie, aandacht, beleving -emotioneel en verbeeldend- en informele leesprocessen) van vmbo leerlingen, mede geïnitieerd in het kader van Bazar, het leesbevorderingsproject voor het vmbo.

Reeks