Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesbevordering door ouders, bibliotheek en school

Jaar: 
januari 2002

Studie naar de betekenis en de effectiviteit van de school (met name die voor voorgezet onderwijs), de bibliotheek en de ouders en hun onderlinge afhankelijkheid in het proces van leesbevordering.

 

Reeks