Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Help, de woorden en zinnen ontglippen me!

Jaar: 
januari 2009

Een literatuuronderzoek naar de gevolgen van digitale ontwikkelingen voor het leesproces. De digitalisering van literatuur is in volle gang, waardoor steeds meer romans en dichtbundels een nieuw leven krijgen op internet. Ook experimenteren schrijvers en dichters met de mogelijkheden van digitale media, zoals interactiviteit en het in beweging brengen van woorden en zinnen, in hyperfictie en e-po√ęzie. Het is de vraag welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor het leesproces. Hoe worden literaire teksten op het internet gelezen? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met het lezen van literaire teksten van papier? Wat is de invloed van de kenmerken van nieuwe media op het leesproces? Dit rapport is gericht resultaten uit empirisch leesonderzoek.

Reeks