Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Geraakt door prentenboeken

Jaar: 
januari 2011

Promotieonderzoek naar de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters door het voorlezen van prentenboeken. Kinderen die hebben deelgenomen aan de in dit onderzoek beproefde voorleeswijze blijken beter in staat de gevoelens van personages specifiek te benoemen dan kinderen in een controlegroep. Dit geldt voor de basisemoties blijdschap, boosheid, verdriet en angst, maar nog in sterkere mate voor de complexe emoties jaloezie en verlegenheid. Het voorlezen draagt bij aan de emotionele competentie van kleuters. Het vergroot met name de vaardigheid die hen in staat stelt adequaat te reageren op gevoelens van andere mensen.

Reeks