Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Feitenrelaas Kunst van Lezen

Jaar: 
januari 2015

Door het ministerie van OCW is besloten het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 (uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) te evalueren in het najaar van 2014. Hoewel het programma tot eind 2015 doorloopt heeft OCW twee redenen om het programma nu te
evalueren. Enerzijds is OCW bezig met een OCW-brede werkgroep, gericht op samenhang in geletterdheid, en anderzijds wil OCW de evaluatie laten aansluiten
bij de huidige evaluatie van het Actieplan Laaggeletterdheid1 2012-2015 (uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven). Dit feitenrelaas is de basis voor de
evaluatie die door een door OCW geselecteerd bureau zal worden uitgevoerd.

Voor het feitenrelaas is gekozen voor een rapportage met visuele elementen, die duidelijk inzicht geven in de bereikte resultaten.

Reeks