Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Er was eens...

Jaar: 
januari 2010

Deze Masterthesis Literatuurwetenschap is geschreven na een stage bij Stichting Lezen en heeft als onderwerp de veronderstelde leesbevorderende werking van het vertellen van verhalen aan en door kinderen.

Reeks

Downloaden

PDF-pictogram Er was eens.pdf