Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Elke dag boekendag!

Jaar: 
januari 2009

Onderzoek naar het voorlezen van prentenboeken in groep 1 en 2. Een aantal opvallende uitkomsten: Voorlezen is bij de leerkrachten die de vragenlijst hebben ingevuld stevig verankerd. Veel van deze leerkrachten maken ook regelmatig gebruik van de bibliotheek, meestal in het kader van een thema. Om een lees- en boekenbeleid op school te kunnen ontwikkelen is een leescoördinator noodzakelijk. Opmerkelijk is dat veel leerkrachten aangeven behoefte te hebben aan het uitwisselen van kennis en praktijken (good practises).

 

Reeks