Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

De relatie tussen literatuur lezen en creatief schrijven

Jaar: 
januari 2006

Onderzoek onder jongeren van 16 en 17 jaar uit 5-havo en 5-vwo en een kleine groep volwassenen dat laat zien dat er een positieve relatie bestaat tussen literair lezen en creatief schrijven.  De onderzoekers pleiten er dan ook voor om creatief schrijven een plaats te geven in het literatuuronderwijs omdat het de leesattitude positief kan be├»nvloeden. Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies: zijn sterke literatuur lezers beter in creatief schrijven dan zwakke literatuur lezers? en zijn sterke creatief schrijvers beter in literair lezen dan zwakke creatief schrijvers?

Reeks