Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

De doorgaande leeslijn

Jaar: 
januari 2010

In De doorgaande leeslijn 0-18 jaar geeft Stichting Lezen haar visie op leesbevordering en literatuureducatie. Hoe kunnen leesplezier en literaire competentie worden bereikt voor alle leeftijden en onderwijsniveaus? Beschrijving aan de hand van onderzoeksgegevens, evaluaties van projecten en contacten met het veld, met een korte analyse van sterke en zwakke punten. Bedoeld om instellingen te informeren, de samenwerking een impuls te geven en de discussie over de doorgaande leeslijn op gang te brengen: is het geschetste beeld volledig en wat is nodig om de bestaande praktijk te verbeteren?