Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

De attractie van boek en computerspel

Jaar: 
januari 2002

Een weergave van vijfentwintig jaar onderzoek naar diverse aspecten van leesgedrag, met name bij scholieren, waarin systematisch boek en computerspel met elkaar zijn vergeleken.Dit is het laatste rapport in de reeks van het project Kind en boek.

Reeks