Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Begrijpend lezen

Jaar: 
januari 2002

Een onderzoek naar de invloed van strategiegebruik, leesmotivatie, vrijetijdslezen en andere factoren op het begrijpend lezen van eerste en tweede taalleerders in de middenbouw van het basisonderwijs.

Begrijpend lezen is een beknopte samenvatting van het eerder verschenen proefschrift Reading Comprehension: The Engagement Perspective (van Els├Ącker 2002).

Reeks