Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Avi gaat digitaal: beginnende lezers oefenen op tablet

Jaar: 
januari 2013

Prentenboeken worden in toenemende mate gedigitaliseerd, in het verlengde hiervan ligt het digitaal verrijken van boekjes voor beginnende lezers. Op www.leesdas.nl worden gedigitaliseerde avi-boekjes aangeboden voor beginnende lezers. Onderzoek heeft uitgewezen dat digitale varianten van avi-boekjes met gesproken tekst, in combinatie met oplichtende gedrukte tekst, met en zonder voorlezer in beeld een verrijking zijn van het leesaanbod voor beginnende lezers.

Reeks