Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Week van de Alfabetisering van start 

Datum: 
3 september 2018

81% van de Nederlanders vindt laaggeletterdheid een belangrijk probleem. Dat blijkt uit een peiling onder het Nederlandse publiek door Stichting Lezen & Schrijven. In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat met de huidige aanpak van laaggeletterdheid minder dan 5% van de doelgroep wordt bereikt. De omvang van het probleem staat geenszins in verhouding tot de aanpak. Dat moet veranderen en daarom roept Stichting Lezen & Schrijven Nederland op om in actie te komen. Vandaag start de Week van de Alfabetisering.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben ze ook moeite met digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid kan leiden tot schulden, werkloosheid, een slechte gezondheid, schaamte en minder zelfvertrouwen. ‘Hoe kan het toch dat we in Nederland - één van de rijkste landen ter wereld – geen adequaat antwoord hebben op dit probleem? Het is tijd voor een meerjarig actieplan: politiek, investeer in de scholing van volwassenen’, zegt Mariëtte Hamer. Per 1 september is zij benoemd tot voorzitter van de stichting. Met de Week van de Alfabetisering hoopt de stichting het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.

Lees hier het hele persbericht.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr