Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen verheugd over politieke steun voor leesbevordering

Datum: 
25 juni 2015

VVD, PvdA, SP en D66 dienen moties in

Stichting Lezen is zeer verheugd over de vandaag ingediende moties van PvdA, VVD, SP en D66 tijdens het voortgezet algemeen overleg over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer.

De moties roepen op tot structurele aandacht voor leesbevordering op consultatiebureaus, pabo-opleidingen en mbo-opleidingen. “De moties zijn een zeer goede aanvulling op het actieprogramma ‘Tel mee met taal' van Minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS),” aldus Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen. “De ingeslagen weg geeft nog meer kinderen en jongeren de kans om zich door lezen te ontwikkelen. Hierdoor voorkom je taal- en leesachterstanden.” vervolgt Van Dalen.

Op 2 juni overhandigde de Leescoalitie, een samenwerkingsverband onder voorzitterschap van Stichting Lezen, een petitie aan Kamerleden waarin werd gepleit voor drie specifieke actiepunten rond leesbevordering. In de petitie gaf de Leescoalitie aan een belangrijke rol weggelegd te zien voor consultatiebureaus, pabo’s en mbo’s en adviseerde dan ook om die structureel bij leesbevordering te betrekken. De combinatie van het actieprogramma en de vandaag ingediende moties dragen bij aan het behalen van de ambitieagenda van de Leescoalitie: ‘In 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand’.

Over Stichting Lezen

Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Stichting Lezen zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het ministerie van OCW. www.lezen.nl .

Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school) is onderdeel van Tel mee met Taal en wordt uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn bewezen effectieve leesbevorderingsprogramma’s die de doorlopende leeslijn als uitgangspunt hebben. De Bibliotheek verspreidt deze programma’s, die dankzij Tel mee met Taal verder ontwikkeld zullen worden. De komende jaren zal daarnaast meer focus gelegd worden op het bereiken van laagtaalvaardige gezinnen.
    

Over de Leescoalitie

De Leescoalitie bestaat uit vijf organisaties die zich samen sterk maken om de leescultuur in Nederland te versterken: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van het lezen van literatuur. Deelnemers aan de Leescoalitie zijn Stichting Lezen (voorzitter), Stichting CPNB, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging Openbare Bibliotheken. 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr