Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Open Boek Pabo

Datum: 
4 oktober 2013

Op 4 oktober heeft Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer, de cursus Open Boek Pabo in ontvangst genomen.
Open Boek Pabo is een minor leesbevordering die toekomstige leerkrachten de mogelijkheid geeft zich te specialiseren in leesbevordering.

Foto: Jørgen Koopmanschap

In het lesprogramma Open Boek Pabo is aandacht voor recente kinder- en jeugdliteratuur, didactische vaardigheden, zoals het voeren van gesprekken over boeken en de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van leesbevordering. Praktijkopdrachten en het opstellen van een leesplan voor de basisschool zijn ook onderdeel van de nieuwe minor leesbevordering.
Open Boek Pabo is ontwikkeld op initiatief van Stichting Lezen naar aanleiding van het succes van de cursus Open Boek die leerkrachten die al voor de klas staan opleidt tot leescoördinator. Lezen bevordert de schoolprestaties gedurende de hele schoolcarrière van kinderen. Het is daarom van groot belang dat leesbevordering al vroeg begint en een structurele plaats in het onderwijs krijgt.
Open Boek Pabo en de bijbehorende docentenhandleiding is voor pabo’s gratis beschikbaar via www.leesplan.nl.
Elke pabo-vestiging in Nederland krijgt het complete lespakket ook in boekvorm toegestuurd.  

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr