Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Nog een STUK!

Datum: 
12 oktober 2018

Speciaal voor vmbo-docenten Nederlands: de (voor)leesbundel Nog een STUK!

In 2016 maakte de Leescoalitie speciaal voor vmbo-docenten Nederlands de bundel STUK! Twintig fragmenten om (voor) te lezen. Dit jaar brengt de Leescoalitie in het kader van de campagne Lees met andermans ogen een vervolgbundel uit: Nog een STUK!

De bundel verschijnt in oktober en wordt gratis verspreid onder vmbo-docenten Nederlands, leraren in opleiding en educatief medewerkers van de bibliotheken. De fragmenten in deze bundel sluiten aan bij de campagne Lees met andermans ogen en laten leerlingen kijken door de ogen van leeftijdsgenoten die ziek zijn, een andere woonomgeving of herkomst hebben, illegaal zijn of in het verkeerde lichaam geboren zijn.

Met deze bundel hoopt de Leescoalitie jongeren te enthousiasmeren om verder te lezen over personages die anders zijn dan zij zelf. Want wie leest, kijkt met andermans ogen en verplaatst zich haast ongemerkt in personages met bijvoorbeeld een andere leeftijd, herkomst of seksuele voorkeur. Dat is interessant en boeiend, maar vooral heel belangrijk. Want we gaan elkaar daardoor beter begrijpen: jong en oud, arm en rijk, stad en platteland, van Nederlandse of Turkse afkomst. Door meer begrip voor elkaar te krijgen, versterk je het onderling vertrouwen en saamhorigheid. In de bundel staan ook lestips opgenomen, waarmee dieper kan worden ingegaan op de verschillende perspectieven in de fragmenten.

De fragmenten in de bundel zijn afkomstig uit de volgende boeken:

SchEef, Marlies Allewijn
Free run, Annemarie Bon
De bruid, Dirk Bracke
Made by Indira, Caja Cazemier en Martine Letterie
Niets om het lijf, Kaat De Kock
Nooit meer thuis, Martine Letterie
Lang zal ze leven, Koos Meinderts
Otis, Martijn Niemeijer
Paradise now, Anouk Saleming
Eilanddagen, Gideon Samson
Weg, Jowi Schmitz
Het kankerkampioenschap voor junioren, Edward van de Vendel
De vlucht van de kraanvogel, Danny De Vos
Meisje van Mars, Anna Woltz
Snitch, Margje Woodrow

Drie van de vijftien fragmenten zijn afkomstig uit boeken die dit jaar door BN’ers gelezen worden voor de leesbevorderingscampagne De Weddenschap: Snitch, Nooit meer thuis en Het kankerkampioenschap voor junioren. Deze boeken worden gelezen door Ruben Annink, Tjindjara en Lize Korpershoek. Docenten kunnen de fragmenten uit de bundel dus ook gebruiken om leerlingen te enthousiasmeren de uitdaging aan te gaan om in een half jaar tijd drie boeken te lezen. Zie ook www.deweddenschap.nl. 

De bundel Nog een STUK! wordt in oktober verzonden naar alle sectievoorzitters en docenten Nederlands die lesgeven op het vmbo en geregistreerd staan bij Onderwijsadressen.nl. Ook eerstejaars docenten Nederlands in opleiding en educatief medewerkers voortgezet onderwijs van bibliotheken ontvangen een exemplaar.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr