Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

MINISTER POSITIEF OVER MEERJARENPLAN STICHTING LEZEN

Datum: 
16 september 2020

Op Prinsjesdag heeft minister Van Engelshoven bekend gemaakt dat zij de komende vier jaar subsidie toekent aan Stichting Lezen voor de uitvoering van het meerjarenplan Voorop in leesbevordering 2021-2024. Eerder al adviseerde de Raad voor Cultuur positief over de aanvraag, helemaal nadat Stichting Lezen de plannen nader had toegelicht en er afspraken zijn gemaakt over verdere uitwerking op onderdelen.

Stichting Lezen is verheugd over het feit dat zij ook de komende jaren als landelijke leesbevorderingsorganisatie in de culturele basisinfrastructuur ondersteund blijft worden en ziet ernaar uit het activiteitenplan Voorop in leesbevordering uit te voeren. Directeur Stichting Lezen Gerlien van Dalen: ‘Het is alle hens aan dek, zowel bestuurlijk als in de aansturing en uitvoering, om het leesplezier en de leesvaardigheid van de jeugd te verbeteren. Stichting Lezen zorgt ervoor dat elke leesbevorderaar aan de slag kan en reikt daarvoor de benodigde kennis, vaardigheden en hulpmiddelen aan.’

‘Het activiteitenplan laat zien wat Stichting Lezen hiervoor de komende jaren gaat doen. Een rijke leesomgeving en competente leesbevorderaars zijn voorwaarden voor succes. Stichting Lezen wil dat elke leesbevorderaar goed geëquipeerd is. Daarbij richten we ons nog explicieter op het onderwijs, met trainingen en netwerken. We zullen doorgaan met onze landelijke leesbevorderingscampagnes als De Nationale Voorleesdagen, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Jonge Jury. En we blijven onderzoek stimuleren en kennis vertalen naar beleid en praktijk. We willen daarnaast meer massa creëren met onze effectief gebleken leesbevorderingsaanpak. Daarvoor zetten we uiteraard ook de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school in. Deze programma’s hebben met het goedgekeurde Activiteitenplan Kunst van Lezen ook een vervolg gekregen tot en met 2024. En tot slot stimuleren we een effectieve curriculumvernieuwing rond lezen en maken we werk van een breed leesoffensief.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr