Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Meer aandacht voor jongens

Datum: 
10 september 2013

Jongens lezen minder dan meisjes en vinden lezen ook minder leuk. Ook komen ze minder vaak in de bibliotheek. Dat zijn enkele uitkomsten van een analyse van het leesgedrag van meer dan 30.000 basisschoolleerlingen die deelnemen aan de Monitor de Bibliotheek op school. De analyse is, in opdracht van Kunst van Lezen*, uitgevoerd door Kees Broekhof en Maryse Broek van Sardes. De resultaten zijn verschenen onder de titel Lezen meten - een basis voor beleid.

 

Jongens blijven achter bij meisjes op het gebied van lezen, zo blijkt uit de analyse. Zo zijn er twee keer zoveel jongens als meisjes in het basisonderwijs die aangeven lezen niet leuk te vinden. Jongens lezen thuis minder en vinden ook het lezen op school minder leuk. Het leesgedrag van jongens verklaart dan ook mogelijk dat zij in het algemeen minder goed presteren in taal dan meisjes. 

Dit verschijnsel is niet onbekend. Sterker nog, het heeft de aandacht van veel leesbevorderaars. Zo organiseerde Stichting Lezen afgelopen jaar een symposium over de vraag hoe ‘de aarzelende lezer’ over de streep getrokken kan worden. Over dit onderwerp is eerder ook in wetenschappelijke kring gepubliceerd, bijvoorbeeld door Frank Huysmans. Voor bibliotheken is binnenkort meer praktisch gericht onderzoek beschikbaar. De nu verschenen brochure, Lezen meten - een basis voor beleid, is specifiek bedoeld voor betrokkenen in het gemeentelijk beleid, onderwijs en bibliotheek. De monitor laat zien hoe lokale samenwerkingsinitiatieven meer rendement kunnen opleveren, rendement dat de taalontwikkeling van kinderen ten goede komt.
Docenten en scholen hebben met Lezen meten - een basis voor beleid  een instrument in handen dat laat zien hoe hun leerlingen ervoor staan en welke aanpak helpt hun positie te versterken.  Lezen meten - een basis voor beleid laat nog eens zien dat jongens daarbij speciaal aandacht nodig hebben, te meer omdat hun leesvoorkeuren soms opvallend verschillen van die van meisjes. 

Deze brochure gaat niet over het meten van leesvaardigheid, maar over het lezen dat kinderen voor hun plezier doen, op school en thuis. Lezen voor je plezier is belangrijk, want wie veel leest, is beter in taal. Dat maakt het voor betrokkenen belangrijk te weten, hoeveel er wordt gelezen en door wie.
Lezen meten – een basis voor beleid, maakt dat zichtbaar. Meer informatie over downloaden of bestellen vindt u hier.

* Kunst van Lezen is een leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Het bestaat uit programmaonderdelen BoekStart (0-4 jaar) en de Bibliotheek op school (4-18 jaar). Voor meer informatie kijkt u op www.kunstvanlezen.nl. 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr