Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Kijken met andermans ogen? Lees een boek!

Datum: 
17 januari 2018

Leescoalitie: verdiep je in de ander door te lezen in een boek

Op 17 januari was de grote aftrap van de campagne Lees met andermans ogen op het Binnenhof in Den Haag. Om mensen te inspireren vaker een boek te lezen dat hen met andere ogen laat kijken, heeft de Leescoalitie vandaag de website leesmetandermansogen.nl gelanceerd. Daarop staan boekentips en persoonlijke leestips van bekende en onbekende Nederlanders. In korte video's vertellen onder anderen Ruben Nicolai, Noraly Beyer, Jochem Myjer en Rik van de Westelaken over het boek dat hen met andermans ogen liet kijken. Zo bekent Ruben Nicolai dat hij zich tijdens het lezen van Hersenschimmen haast zelf dement voelde worden: "Daarna heb ik wel met andere ogen naar mensen met dementie gekeken."

foto: Chris van Houts

Mensenbieb

Belangrijk onderdeel van de campagne is een landelijke tournee van de Mensenbieb: een bibliotheek vol levende boeken. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Mensenbieb bezoekers de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een simpele manier: door met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de kick off gingen Tweede Kamerleden Antoinette Laan, Nevin Özütok, Carla Dik-Faber en Roelof Bisschop in een mobiele Mensenbieb op het Binnenhof in gesprek met levende boeken. Lodewijk Asscher: "Ik heb twee heel waardevolle gesprekken gehad met twee mensen, onder wie een man die uit Zuid-Soedan is gevlucht en daar nu gedichten over schrijft. De wereld die hij mij beschreef ken ik alleen uit literatuur, en dat is precies wat het lezen van boeken zo waardevol maakt."

Begrip en saamhorigheid door lezen van boeken

Lezen verruimt ons denken en leert ons anderen beter te begrijpen, vaardigheden die in de huidige samenleving goed van pas komen. Recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat Nederlanders weliswaar iets toleranter zijn geworden, maar zich tegelijkertijd zorgen maken over verharding, slechte omgangsvormen, asociaal gedrag en de ik-cultuur in ons land. Ook is er sprake van een groeiende scheidslijn tussen verschillende groepen in de samenleving. Het lezen van boeken vermindert de angst voor het onbekende: boeken bieden een veilige haven waarbinnen je indirect in contact kunt komen met mensen die anders zijn dan jij zelf. Zo kunnen boeken een rol spelen in het vergroten van onderling begrip en saamhorigheid.
De onderzoeken van SCP waaraan gerefereerd wordt, zijn De sociale staat van Nederland 2017 (december 2017), De toekomst tegemoet (december 2016) en Burgerperspectieven (maart 2017), www.scp.nl.

De campagne Lees! Kijk met andermans ogen wordt georganiseerd door de Leescoalitie, een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr