Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Jacques Vriens eerste Kinderboekenambassadeur van Nederland

Datum: 
25 maart 2013

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens is deze week geïnstalleerd als eerste Kinderboekenambassadeur van Nederland. Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds namen, in samenwerking met de CPNB, dit initiatief.

Vriens ontving op 19 maart, in de Amsterdamse Stadsschouwburg, uit handen van deze organisaties de Kinderboekenambassadeur-ambtsketting tijdens de conferentie Lezen Centraal. Daarbij hield hij onder de titel Nooit te oud om voor te lezen een gloedvol betoog over het belang van kinderboeken: 
'Lezen wordt steeds belangrijker en dat wil ik uitdragen. Het is het tegenovergestelde van vluchtigheid. Het is rust, intimiteit, langere concentratie, verdwijnen in een verhaal, andere mensen en culturen beter begrijpen, kennis opdoen en natuurlijk verbeelding. Lezen, of eigenlijk: leesplezier - écht in een tekst duiken en snappen wat er staat - is ook een voorwaarde om te kunnen leren. Kortom: je doet kinderen tekort door ze geen leeservaring te laten opdoen.'

De functie van Kinderboekenambassadeur is geïnspireerd op het BritseChildren’s Laureate. De Kinderboekenambassadeur geeft de promotie van kinder- en jeugdboeken een herkenbaar gezicht en draagt de boodschap uit dat (voor)lezen een verschil kan maken in het leven van jonge mensen. Het kinder- en jeugdboek in het algemeen staat daarbij centraal en niet in de eerste plaats het werk van de Kinderboekenambassadeur zelf. De Kinderboekenambassadeur bereikt door publicaties, workshops, lezingen en andere activiteiten een breed publiek, waaronder leerkrachten, ouders en kinderen, maar ook politici en aankomend auteurs. De Kinderboekenambassadeur wordt aangesteld voor de duur van 2 jaar.

Bevlogen leerkracht, schoolhoofd, auteur en leesbevorderaar 

De aanstelling van Jacques Vriens als eerste Kinderboekenambassadeur van Nederland, is een erkenning voor zijn aanhoudende en enthousiaste inzet op het gebied van leesbevordering en boekpromotie. Uit lezingen, deelname aan jury’s (De Nationale Voorleeswedstrijd, Voorleeswedstrijd Pabo’s), publicaties, voorleesworkshops et cetera blijkt dat hij een warm pleitbezorger voor lezen is.

Jacques Vriens (1942) is een alom gewaardeerde, succesvolle kinderboekenauteur. Hij werkte tot 1993 als leerkracht en later als directeur op verschillende basisscholen. Na zijn carrière in het onderwijs wijdt hij zich vooral aan schrijven. Toneel is altijd een passie geweest. Jacques Vriens speelt in diverse theaterstukken gebaseerd op zijn eigen werk. In 2001 werd hij door de koningin benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn verdiensten als auteur en zijn inzet als directeur in het basisonderwijs.

Foto: Jurgen Koopmanschap, www.studiogemini.nl. Bijgaande foto kan rechtenvrij worden gebruikt met vermelding van de naam van de fotograaf. De lezing Nooit te oud om voor te lezen vindt u in deze pdf, een beknopte bibliografie en enkele quotes over Jacques Vriens vindt u hier.

Meer informatie

Voor informatie over de Kinderboekenambassadeur kunt u contact opnemen metDesirée van der Zander, Communicatie en PR, Stichting Lezen, 020 623 05 66 of 06 41 42 02 84 of met Hanneke Marttin, communicatiemedewerker, Nederlands Letterenfonds, tel 020 520 73 00

Informatie over boekingen: jeugd@sss.nl of 020 623 49 23

Over Stichting Lezen
Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal in de ruimste zin van het woord. Zij levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees – en literatuurbeleid van het ministerie van OCW.

Over het Nederlands Letterenfonds 
Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr