Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Feitenrelaas 2017 Kunst van Lezen

Datum: 
19 juli 2017

Deze zomer vindt de evaluatie plaats van Kunst van Lezen (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek) van het preventieve onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries OCW, VWS en SZW. Basis voor de evaluatie is het in juni verschenen Feitenrelaas 2017 dat laat zien in hoeverre (tussentijdse) kwantitatieve doelstellingen zijn bereikt. En dat een beeld schetst van onderzoek naar de diverse programmaonderdelen. In een apart hoofdstuk wordt beschreven hoe laagtaalvaardige gezinnen worden betrokken bij leesbevordering, met speciale aandacht voor de negen projecten (opgezet in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven) die bedoeld zijn om deze gezinnen te bereiken.     

Kunst van Lezen kent drie programmaonderdelen: BoekStart, de Bibliotheek op school en het stimuleren van leesbevorderingsnetwerken.

U kunt het feitenrelaas hier downloaden.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr