Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen heeft elk jaar een beperkt aantal stageplaatsen. Voor onderzoeksstages op universitair niveau onderhoudt Stichting Lezen nauwe contacten met de faculteit letteren (literatuur en cultuur) van de Vrije Universiteit Amsterdam en de masteropleiding jeugdliteratuur van Tilburg University. Als u daar student bent, neemt u het beste contact op met uw opleiding om de stagemogelijkheden te onderzoeken.

Voor praktijkstages en overige onderzoeksstages kunt u contact opnemen met Roos Wolters.

 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Teamleider kennis- en beleidsontwikkeling en interne zaken