Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Samenwerkingspartners

Stichting Lezen voert haar werkzaamheden uit in samenwerking en afstemming met vele partners op landelijk, provinciaal en lokaal niveau: overheden, koepelorganisaties, onderzoeksinstellingen en opleidingen, kinderopvangorganisaties, bibliotheekorganisaties, scholen, onderwijsondersteunende organisaties, boekenvak en culturele instellingen.

CJP
CPS
GAU
GEU
IPO
KBb
KVB
LUG
NTR
OBA
SLO
VNG
VOB