Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Raad van Toezicht

Merel van Vroonhoven, voorzitter

Leraar in opleiding (PABO)
'Ervaren beginner' 

Bernard Jan Verkoren, voorzitter auditcommissie

Lid van de directie JumboDiset BV en Koninklijke Jumbo BV

Nevenfuncties:
Voorzitter bestuur van Stichting Frontaal te Amsterdam, Penningmeester Stichting Boost Producties te Amsterdam, Secretaris Stichting IDRF (Infectious Disease Research Foundation).

Gillis Dorleijn

Voorzitter bestuur Stichting P.C. Hooftprijs, Lid bestuur Geert van Oorschotstichting.

Herman Franssen

Inspecteur Primair Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs

Nevenfuncties:
Lid Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2) bij de Nederlandse Taalunie.

Shay Kreuger

Journalist, radio DJ, documentairemaker, bestuurslid Roots & Routes.

Hetty Mulder

Rector van het 4e Gymnasium Amsterdam

Nevenfuncties:
lid van het hoofdbestuur van de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directeur-bestuurder Beeld en Geluid

Nevenfuncties:
Bestuurslid Netwerk Digitaal Erfgoed

Bestuur Prins Claus Fonds
Lid Raad van Toezicht Muiderslot
Lid OnderwijsAdviesRaad MIC Hogeschool van Amsterdam
Bestuur Ridderschap van Gelderland
Lid adviesraad NTR
Lid raad van advies UvA faculteit Geesteswetenschappen

Gerlien van Dalen

Directeur-bestuurder

Gerlien van Dalen heeft de volgende nevenfuncties: lid van de Raad van Advies van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak; penningmeester van literair tijdschrift De Gids, bestuurslid van de Tiele Stichting; lid van de Raad van Advies van de faculteit Letteren Opleiding Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen; lid van de Stuurgroep Certificering van SCOB en vice-voorzitter en penningmeester van EURead.