Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Medewerkers

medewerker onderzoek
projectleider voortgezet onderwijs
website en bestuurssecretariaat
projectleider voor- en vroegschoolse periode
projectleider de Bibliotheek op School
directeur-bestuurder
coördinator projectontwikkeling en innovatie
coördinator 'Kunst van Lezen'
projectleider primair onderwijs
Medewerker Beleid & Onderzoek
Coördinator kennis en beleidsontwikkeling en interne zaken