Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Medewerkers

medewerker onderzoek
projectleider voortgezet onderwijs
medewerker projecten en communicatie Kunst van Lezen
website en bestuurssecretariaat
projectleider de Bibliotheek op School
projectleider voor- en vroegschoolse periode
directeur-bestuurder
coördinator projectontwikkeling en innovatie
coördinator 'Kunst van Lezen'
projectleider primair onderwijs
Medewerker Beleid & Onderzoek
Coördinator kennis en beleidsontwikkeling en interne zaken