Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Medewerkers

Medewerker projectadministratie
Onderzoeksspecialist
Specialist voortgezet onderwijs
Medewerker bestuurssecretariaat
Secretariaatsmedewerker
Specialist voor- en vroegschoolse periode
Communicatie programma's leesbevordering
Directeur-bestuurder
Specialist de Bibliotheek op school vmbo
Specialist de Bibliotheek op school po
Teamleider projectontwikkeling en innovatie
Medewerker online communicatie
Secretariaatsmedewerker
Manager landelijke leesbevorderingsprogramma's
Specialist primair onderwijs
Medewerker projectontwikkeling en innovatie
Teamleider kennis- en beleidsontwikkeling en interne zaken
Coördinator communicatie en pr