Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Internationale samenwerking

Om de leescultuur effectief te versterken, kijkt Stichting Lezen in toenemende mate over de grenzen. Successen die hier worden geboekt, kunnen we naar andere landen brengen. Andersom kunnen we projecten en interventies die zich in het buitenland hebben bewezen naar Nederland halen. Een goed voorbeeld hiervan is Boekstart.

Stichting Lezen werkt op Europees niveau samen met andere leesbevorderingsinstellingen binnen EU READ, “European task force for the promotion of reading”. De aangesloten leesbevorderingsorganisaties streven naar samenwerking op strategisch niveau. In 2013 werd de eerste gezamenlijke campagne opgestart: Reading Aloud, Reading Together. Het Nederlandse Jaar van het Voorlezen is onderdeel van deze campagne.

Meer informatie over EU READ vindt op de website euread.com

Daarnaast is Stichting Lezen betrokken bij ELINET, een door de Europese Commissie geïnitieerd programma waarin 78 partnerorganisaties uit 28 Europese landen samen een netwerk vormen. Het doel: "ELINET strives to improve literacy policies in all member countries, reduce the number of children, young people and adults with low literacy skills in Europe, and help increase reading skills and reading for pleasure."

Meer informatie over ELINET vindt u op de website eli-net.eu

 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator kennis en beleidsontwikkeling en interne zaken