Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Internationale samenwerking

Om de leescultuur effectief te versterken, kijkt Stichting Lezen in toenemende mate over de grenzen. Successen die hier worden geboekt, kunnen we naar andere landen brengen. Andersom kunnen we projecten en interventies die zich in het buitenland hebben bewezen naar Nederland halen. Een goed voorbeeld hiervan is Boekstart.

Stichting Lezen is lid van  EU READ, “European task force for the promotion of reading”. De aangesloten organisaties streven naar samenwerking op strategisch niveau. In 2013 werd de eerste gezamenlijke campagne opgestart: Reading Aloud, Reading Together. Het Nederlandse Jaar van het Voorlezen was onderdeel van deze campagne. 

Meer informatie over EU READ vindt op de website euread.com