Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Marijke Bos

projectleider voor- en vroegschoolse periode

Ik ben afgestudeerd als sociaal-cultureel wetenschapper en pedagoog en werk sinds 2007 als projectleider 0-6 jaar bij Stichting Lezen.  Binnen de voor- en vroegschoolse periode heb ik een coordinerende en adviserende rol met als doel leesbevordering een structurele plek te geven binnen o.a. kinderopvang, onderwijs en bibliotheekwereld. Mijn grote liefde voor (kinder)boeken is ontstaan na dat ik in aanraking ben gekomen met de boeken van Arnold Lobel.

E-mail: 
Telefoon: 
+31 (0)20 623 05 66