Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Keynotes

Gert Slob | Behaviour Change Group

De psychologie van gedragsverandering centraal
We weten allemaal hoe belangrijk lezen is om mee te komen in onze geletterde samenleving. De grote uitdaging waarvoor we nu staan, is om dit ook tussen de oren van de Nederlanders te krijgen en hen te stimuleren om (meer) te lezen.
Vanuit de wetenschap rond gedragsverandering is veel bekend over menselijk gedrag, menselijke drijfveren en hoe je gedrag kunt beïnvloeden. Maar hoe gebruikt u deze kennis nou in de praktijk? En wat kunt u daarvan leren met het oog op leesbevordering?
Tijdens zijn inspiratielezing gaat Gert Slob hierop in en neemt hij u aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden mee in de wereld van gedragsverandering.

Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout | SLO

De leesontwikkeling centraal
In De doorgaande leeslijn; de leesontwikkeling van 0 - 20 jaar beschrijft Stichting Lezen de grondslagen voor een effectieve aanpak van leesbevordering.
In deze keynote zullen Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout de factoren in en rondom het onderwijs verder uitdiepen. Denk aan onderwerpen als het aanbod van teksten met een rijke inhoud en vorm, het lezen in thema’s en de aandacht voor technisch en begrijpend lezen. Zij doen dit aan de hand van recente ontwikkelingen uit beleid, wetenschap en praktijk in met name primair en voortgezet onderwijs. Ze staan stil bij veelbelovende initiatieven en plannen voor de toekomst van bijvoorbeeld de Onderwijsraad, de Taalunie en Curriculum.nu en zoomen in op de vraag wat het onderwijs nu al doet en kan doen om van leerlingen lezers te maken.

Inouk Boerma | Hogeschool iPabo

De leesmotivatie centraal
Uit het meest recente internationale leesonderzoek (PISA 2018) blijkt dat Nederlandse jongeren helemaal onderaan bungelen als het gaat om leesplezier. Dat is een gemiste kans, want leesplezier en leesmotivatie hangen sterk samen met leesprestaties. Als we het leesonderwijs willen verbeteren, dan is het dus noodzakelijk om ook (of misschien wel vooral) in te zetten op de leesmotivatie. Kinderen die lezen leuk vinden, zullen immers meer gaan lezen en daardoor verbetert hun leesvaardigheid. Daarnaast is lezen goed voor het welzijn, en ontwikkelen enthousiaste lezers hun empathische en cognitieve vermogens.
Inmiddels zijn er verschillende urgente adviezen gegeven om de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren te bevorderen. In deze keynote worden recente ontwikkelingen en publicaties besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.