Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Deelsessie ronde 1

A. Elly van der Linden | Bureau Leesbevordering & Taalstimulering

Verrijken van een voorleesmoment – waarom en hoe
Als je bedenkt dat een echt rijk voorleesmoment bestaat uit kijkplezier, leesplezier, taalprikkels, spelprikkels, beweging en muzikale ervaringen, besef je dat het nog niet zo eenvoudig is om dit met dreumesen en peuters goed voor elkaar te krijgen als je hen voorleest. Na de aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn voor interactief voorlezen, gaan we nu een stapje verder om te bereiken dat er in de kinderopvang meer gewerkt wordt met betekenisvolle introductie- en verwerkingsactiviteiten. Een boeiend onderwerp waarvoor je naast je inzichten ook je fantasie hard nodig hebt.

B.  Heleen Buhrs | Alan Turingschool in Amsterdam

Begrijpend lezen voorbij de methode
We komen steeds meer tot het inzicht dat de begrijpend-lezenmethodes die nu op de markt zijn er onvoldoende voor zorgen dat onze leerlingen goede begrijpend lezers worden. De PISA-resultaten laten een vernietigend beeld zien als het gaat om het leesonderwijs in Nederland. Zowel de leesvaardigheid als de leesmotivatie holt achteruit. Maar hoe zorgen we er dan voor dat onze leerlingen vaardig worden als het gaat om lezen? En dat zij weer plezier krijgen in het lezen? En welke rol spelen de leraar en de school hierin?
Deze workshop biedt handvatten om hiermee binnen uw klas aan de slag te gaan. We kijken naar effectieve werkvormen, het selecteren van geschikte teksten en hoe u kunt praten over teksten en boeken met uw leerlingen.

C. Matijs Lips | Dr. Nassau College in Beilen

Hoe lees je een boek?
Als tiener heb ik nooit plezier gehad in lezen. Dieptepunt was het welbekende mondeling in de vijfde van de havo: ik had geen 10 boeken gelezen, maar anderhalf boek. Het resultaat? Een 3 voor de moeite, een 5,6 op mijn eindexamenlijst. Nu, 20 jaar later, lees ik per kalenderjaar ongeveer 40 boeken. In deze bijdrage vertel ik hoe ik van een bijna niet-lezer een boekenwurm ben geworden.
Welke rol de allegorie van de grot van Plato hierin heeft gespeeld.
Wat de waarde is van de notie van de spelende mens. 
Hoe kun je als docent, didacticus, een rijk curriculum ontwerpen waar jeugdliteratuur en edel spel hand in hand gaan?

D. Femke Scheltinga | ITTA UvA

De ene lezer is de andere niet
Jongeren lezen steeds minder vaak, zeggen minder leesplezier te ervaren en voelen zich dikwijls niet competent. De leesattitude verandert gedurende de schoolloopbaan. Jongeren geven veel verschillende redenen aan. De een vermijdt lezen, de ander vindt het gewoon niet leuk. Om jongeren aan het lezen te krijgen, is het belangrijk te kijken wat nu die ene leerling motiveert of juist belemmert. Met kleine aanpassingen in de leesactiviteiten is aansluiting bij specifieke leerlingen mogelijk. Hoe kun je het competentiegevoel versterken bij leerlingen met leesproblemen? Hoe kun je leerlingen met aandachtsproblemen bij leesactiviteiten betrekken? Deze deelsessie gaat hierop in.

E. Stichting De Schoolschrijver

Lezen wordt leuker als je zelf schrijft
Geringe leesmotivatie is een hardnekkig probleem onder jongeren. Maar er is iets aan te doen!
Tijdens deze deelsessie presenteert Stichting De Schoolschrijver haar aanpak in het kader van leesbevordering. Een unieke aanpak voor aansprekend en duurzaam lees- en schrijfonderwijs in het primair onderwijs, die bewezen werkt. Uniek is de actieve inzet van kinderboekenauteurs en de voortdurende koppeling tussen lezen en schrijven. Daarbij worden niet alleen kinderen en leerkrachten, maar ook leesconsulenten van bibliotheken en ouders betrokken.
Leer tijdens deze deelsessie meer over de aanpak van De Schoolschrijver, en hoe een programma in elkaar zit. Maak kennis met de resultaten en onderzoeksgegevens en ontvang praktische tips over hoe het leesplezier in de klas kan worden vergroot.