Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Keynotes

Tijdens het plenaire ochtendprogramma zijn er drie keynote sprekers.
 

Joke Hermsen/schrijfster en filosofe

Waarom kunst ons in beweging brengt

“Kunst verrijkt niet alleen het beeld van onszelf en de wereld en ‘geneest daarmee onze hartconditie’, zoals de dichter Joseph Brodsky schreef, ze leidt ons ook de tussentijd van het 'Kairos-interval' binnen, waardoor we tot rust, reflectie en bezinning komen.” Dat is wat volgens schrijfster en filosofe Joke Hermsen kunst doet, of beter wat kunst in beweging zet.

Bas Maliepaard/journalist en recensent

Een goed kinderboek moet goed zijn

“Waar een goed kinderboek aan moet voldoen? Als je het mij vraagt, kan ik je na lang en diep nadenken zeggen: het moet goed zijn.” Dat zei Astrid Lindgren in 1970 in het tijdschrift Children & Culture. Een prachtig antwoord, maar als recensent kom je daar niet mee weg, weet Bas Maliepaard. In zijn lezing zet hij uiteen waar goede kinderboeken in zijn ogen aan moeten voldoen en vertelt hij hoe hij te werk gaat bij het bespreken van jeugdliteratuur in zijn wekelijkse rubriek in dagblad Trouw en in De Grote Vriendelijke Podcast.

Kris Nauwelaerts/illustrator, auteur en docent illustratieve vormgeving

Overdaad die niet schaadt

Een verhaal in een boek is een constructie waartoe de lezer zich mentaal een toegang verschaft. De lezer treft in deze wonderlijke constructie allerlei aanwijzingen en aanknopingspunten aan die onder meer nieuwsgierigheid, spanning, medeleven, herkenning, suggestie, vreugde of angst kunnen opwekken, maar ook kennis en inzicht. De mix en de organisatie van deze aanwijzingen zorgt ervoor dat de lezer betrokken raakt en de intensiteit van deze betrokkenheid kan leiden tot een unieke leeservaring. Een prentenboek laat de lezer bovendien gedurig heen en weer gaan tussen het tekstuele en visuele systeem, zodat er een dynamische tekst-beeldconstructie ontstaat. De kijk- en leeservaring van een prentenboek kunnen we als een mentale ruimte beschouwen met unieke esthetische aspecten. Kris Nauwelaerts verschaft u toegang.