Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Deelsessies

In de middag kunt u in twee rondes voor verschillende deelsessies kiezen.

DEELSESSIE RONDE 1

A. De kracht van prentenboeken in het onderwijs

Gaudola van Vlissingen en Letty Wijma, Hogeschool Inholland
Als ergens de kracht en schoonheid van boeken zichtbaar wordt, dan is het wel bij prentenboeken. Voor jonge kinderen is het de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met literatuur. Een goed prentenboek, waarin zowel de prenten als de tekst bijdragen aan het verhaal, laat kinderen het plezier in boeken ervaren. In deze deelsessie nemen we u mee in dat plezier en kijken we met elkaar hoe we prentenboeken zo goed mogelijk kunnen inzetten in het onderwijs.

B. De schoonheid van literatuur ervaren in een literair gesprek

Gertrud Cornelissen
Literaire gesprekken, gesprekken waarin lezers hun gevoelens en gedachten die bij hen opkomen tijdens het lezen met elkaar delen, zijn motiverend en verdiepend. De deelnemers aan deze workshop gaan dit zelf ervaren in een literair gesprek over het schitterende prentenboek De schelmenstreken van Reinaert de Vos, in de bewerking van Koos Meinderts.

De kracht van literaire gesprekken bestaat uit het delen van persoonlijk gevormde tekstwerelden, een min of meer samenhangend geheel van beelden, emoties, gedachten, herinneringen en vragen.
Deze workshop is voor wie meer wil weten over het construeren van verschillende tekstwerelden en invloed daarvan op het ervaren van schoonheid van een tekst.

C. Vol van Lezen

Martijn Hensgens
Lezen en leesvaardigheden is in het basisonderwijs nog steeds vooral snel en met weinig fouten technisch lezen en het leren gebruiken van leesstrategieën. Beleving van verhalen, poëzie, het leren waarderen van fictie en non-fictie zijn expliciete doelen aan het eind van de basisschool, maar komen niet of nauwelijks structureel aan bod. Deze lezing laat zien hoe het werken met echte boeken in plaats van methodisch werken op een praktische manier een plek kan krijgen in het technisch en begrijpend leesonderwijs, maar ook bij schrijven, wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming. Onderwijs dat aanzet tot denken, dat proeft, dat vraagt, dat zoekt. Onderwijs dat onmisbare vaardigheden helpt ontwikkelen voor een leven in de 21ste eeuw!

D. Op de stoel van de jury

Annemarie Terhell
Literaire prijzen zijn een belangrijk instrument om waardering toe te kennen aan kwalitatief goede jeugdboeken. Een onderscheiding kan de carrière van een schrijver ondersteunen of een bijzonder boek bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Wie beslist welke boeken in de prijzen vallen en welke argumenten worden daarbij gebruikt? En hoe beoordeel je als volwassene een boek dat bedoeld is voor kinderen? In deze workshop gaan we onderzoeken welke typen argumenten bij bekroningen een rol (kunnen) spelen. We gaan daarover met elkaar in gesprek aan de hand van vijf spraakmakende jeugdboeken uit 2018. Deelnemers krijgen vooraf een titellijst toegestuurd en worden uitgenodigd om tijdens de workshop hun leeservaringen te delen. Een interactieve workshop voor wie altijd al eens op de stoel van de jury heeft willen plaatsnemen. 

E. LitLab

Lucas van der Deijl, Universiteit van Amsterdam
LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Sinds de zomer van 2018 biedt de site de LitLab Leesclubs aan, een interactieve werkvorm waarin leerlingen via discussievragen leren praten over een gelezen roman, dichtbundel, kort verhaal of beeldroman. Het uitgangspunt is dat de leesclubs ruimte bieden aan verschillende leesstrategieën: deelnemers leren de tekst zowel herkennend en belevend als analytisch en onderzoekend te beschouwen. In deze workshop zullen de LitLab Leesclubs gedemonstreerd worden en gaan de deelnemers zelf met de werkvorm aan de slag. Dat gebeurt aan de hand van een zeer kort verhaal (‘zkv’) of een gedicht. Verder is er ruimte voor discussie over de didactiek achter de werkvorm, manieren van toetsing, en de inzet van de leesclubs in het literatuuronderwijs.
Website: https://litlab.nl/

Deelsessie ronde 2

Op deze Lezen Centraal komen schrijvers, dichters en illustratoren vertellen over de schoonheid en kracht van hun werk.

F. Geertje Aalders
G. Martijn van der Linden en Maranke Rinck
H. Plint en Jos van Hest
I. Hanna Bervoets
J. Daan Remmerts de Vries