Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesmonitor - Het Magazine

Als spin off van de website verschijnt er elk jaar een magazine rond een specifiek thema. Stichting Lezen wil met deze reeks de leescultuur duiden aan de hand van feiten en cijfers uit wetenschappelijk onderzoek.

De nieuwe lezer: lezen in een uitdijend medialandschap’ is het onderwerp van de achtste editie van Leesmonitor Het Magazine. En of je nu bij Marshall McLuhan of dichter Dean Bowen te rade gaat; nieuwe technologie zoals digitalisering verandert onze kijk op de wereld. Maar hoe dan? Ook benieuwd? Dit Leesmonitor Magazine laat zien welke antwoorden de wetenschap biedt.

Deze editie van Leesmonitor – Het Magazine biedt een overzicht van de meest recente inzichten in de leesopvoeding.

Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar?

Hoe krijgen en houden we onszelf in beweging? Wat drijft ons om bepaalde activiteiten te ontplooien, of andere activiteiten juist te vermijden? Deskundigen die zich bezighouden met motivatie, stellen zich deze vragen. 

Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen.

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook?

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

Tweede Leesmonitor - Het Magazine

Spin-off van de Stichting Lezen-website Leesmonitor.nu. Stichting Lezen wil met dit magazine actuele onderwerpen rond de leescultuur voorzien van feiten en duiden aan de hand van het daarover beschikbare onderzoek.

De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen?

Printuitgaven van Leesmonitor.nu verschenen ter gelegenheid van het wetenschappelijk congres op 8 november 2012

Abonneren op RSS - Leesmonitor - Het Magazine
Contactpersoon bij Stichting Lezen: 
Onderzoeksspecialist