Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesmonitor

Een uitgebreide kennisbank over lezen vindt u op onze Leesmonitor, een website waarop we sinds 2012 feiten over lezen verzamelen. 

Zijn we minder gaan lezen? Daalt de leesvaardigheid van onze kinderen? Waarom is lezen belangrijk? Wat maakt vrij lezen bevorderlijk? Welke gevolgen heeft de digitalisering voor de leescultuur? Naar deze vragen wordt volop onderzoek gedaan, alleen blijven de uitkomsten vaak zweven binnen de muren van de wetenschap. De Leesmonitor vertaalt de beschikbare kennis naar een breed publiek. De onderzoeken worden in toegankelijke taal, kort en bondig en in samenhang beschreven. De Leesmonitor beoogt een evidence-informed 'stand van zaken' te geven van de leescultuur in Nederland.

Leesmonitor is ook te volgen via Twitter. Ook publiceren we het magazine Leesmonitor: in 2012 een algemeen nummer waarin de belangrijkste inzichten overzichtelijk werden verzameld. In 2015 verscheen het magazine twee keer. Sinds 2016 komt er per jaar telkens rond een thema één nummer.

www.leesmonitor.nu