7 december 2021

Hoe kunnen we van onze leerlingen betere en gemotiveerde lezers maken? Wetenschappers, onderwijsexperts en professionals uit de praktijk schetsen daarvoor een raamwerk in Beter leesonderwijs: van weten naar doen! Het is van belang dat scholen de urgentie onder ogen zien en in actie komen, aldus dit visiestuk. De leden van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs stellen acties voor. 

Beter leesonderwijs: van weten naar doen! is het resultaat van één jaar Kennistafel Effectief Leesonderwijs, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO, om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschappelijk onderzoekers van hogescholen en universiteiten, onderwijsexperts van kennisinstituten en professionals uit de praktijk. 

Zij overhandigden hun visiestuk aan Inge Vossenaar, Directeur-Generaal PO & VO bij het Ministerie van OCW. Zij bevestigt het belang van een plek als de kennistafel voor de verbetering van het leesonderwijs: “Het samenspel van de werelden van het onderwijs en het onderzoek is van belang. Scholen hebben behoefte aan focus en aan kennis over wat werkt.”

Vaardigheden, motivatie en keuzes maken

De kernboodschap van de Kennistafel bestaat uit drie punten: 

  1. Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid, waarin sprake is van een samenspel van verschillende soorten kennis, vaardigheden en processen.
  2. Dat betekent dat effectief leesonderwijs uit verschillende elementen bestaat die in samenhang moeten worden aangeboden. 
  3. Om de voorwaarden voor effectief leesonderwijs te garanderen, is besef van urgentie nodig en moet actie worden ondernomen door opleidingen en scholen op verschillende niveaus. Effectief leesonderwijs betekent beredeneerde keuzes maken vanuit een heldere visie die doorklinkt op alle niveaus.

Actie

Het visiestuk is de opbrengst van het eerste jaar van de kennistafel. In het tweede jaar worden de plannen uitgevoerd. Wat er allemaal op stapel staat, lees je hier in Beter leesonderwijs: van weten naar doen!

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en heeft als doel te zorgen dat wetenschap en de onderwijspraktijk elkaar versterken.