1 maart 2021

Auteur en leesbevorderaar Aidan Chambers gaat er vanuit dat kinderen ieder hun eigen beleving hebben bij een boek, net als volwassenen. Hij stelt dat kinderen goed in staat zijn om te verwoorden welke onderdelen zij leuk of moeilijk vinden, en welke patronen zij zien. Chambers’ aanpak om met kinderen over boeken te praten is bekend onder de naam Vertel eens. In de video Vertel eens… is een praktijkvoorbeeld te zien van deze aanpak.

De leerkracht gaat in gesprek met de kinderen over het boek dat zij allemaal gelezen hebben. De leerkracht is de regisseur; hij stelt de vragen en leidt het gesprek. Alles kan en mag worden gezegd door de kinderen. Zij zijn zichtbaar betrokken en willen de anderen graag kenbaar maken wat zij hebben verkend en ontdekt tijdens het lezen. Pratend brengen zij elkaar op meer begrip, ideeën en mogelijkheden en breiden zo hun leeservaring verder uit.

Reeks video’s over leesbevordering

Stichting Lezen heeft ook video’s gemaakt met praktijkvoorbeelden van tutorlezen, boeken kiezen (boekencircuit), en de boekenkring. En er is een video over het belang van een schoolbibliotheek als onderdeel van de leesomgeving en van de mogelijke bijdrage van een leesconsulent.

Tutorlezen

Tutorlezen is een effectieve werkvorm om de leestechniek te oefenen in tweetallen. De lezers hebben beiden een ander AVI-niveau en dat verschil is bekend bij het tweetal. De leerlingen leren van elkaar in een-op-een-situatie. De video Tutorlezen geeft een praktijkvoorbeeld op een basisschool. 

Boekencircuit

Boeken moeten kinderen aanspreken en leerkrachten moeten weten tot welke kwalitatieve dimensie de boeken behoren: de recreatieve, explorerende of reflecterende dimensie. Het boekencircuit is een werkvorm die ingezet wordt om leerlingen een passend boek te laten kiezen. De video Boekencircuit geeft een praktijkvoorbeeld.

Boekenkring

De Boekenkring dient drie functies: vergroten van leesplezier; oefenen van de drie vaardigheden vertellen, voorlezen, presenteren; en discussiëren en werken aan de literaire competentie door uitwisselen van de leesbeleving. Elke boekensoort kan in de Boekenkring centraal staan in een korte presentatie of activiteit. De Boekenkring is een laagdrempelige en verbindende werkvorm, die in alle groepen van het basisonderwijs ingezet kan worden. De video Boekenkring toont een praktijkvoorbeeld.

Leesomgeving

Een van de succesfactoren van leesbevordering in de praktijk is de leesomgeving. Onder de leesomgeving wordt verstaan: het boekenaanbod, de ondersteunende rol van de professional (zoals pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en leerkrachten), de stimulerende rol van ouders en vrienden, en tijd en aandacht voor lezen op een rustige plek en een rustig moment. De video Leesomgeving op school geeft een beeld van het belang van een schoolbibliotheek als onderdeel van de leesomgeving en van de mogelijke bijdrage van een leesconsulent.

Doelgroep(en)