27 juni 2018

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland het project Vakantielezen aan voor scholen in krimp- en anticipeergebieden.

Jongen leest boek op picknickkleed.

Stichting Lezen heeft inmiddels met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland en de inzet van Bibliotheken 7500 kinderen blij gemaakt met een Vakantieleestasje.

In een Vakantieleestasje zitten onder meer: twee leenboeken, een superleuk taalspelboek van WPG, een samenleesboek van Zwijsen, informatie over de vakantiebieb-app en een flyer voor ouders.

Voor op school zijn er affiches, er is een folder voor leerkrachten en een film voor ouders en leerkrachten.

Voor bibliotheken is er digitaal beschikbaar: een draaiboek voor de aftrapbijeenkomst op school en voor een zomerleesactiviteit in de vakantie. Verder is er een poster om in de Bibliotheek op te hangen. Alle digitale materialen stellen we landelijk beschikbaar. Ze zijn te downloaden op Leesplan.nl.

Onze Kinderboekenambassadeurs, Hans en Monique Hagen geven op 29 juni de officiële aftrap van het project Vakantielezen in Veendam. Naar verwachting krijgt het project een vervolg in 2019. Deelname dit jaar is helaas niet meer mogelijk.

Doelgroep(en)