12 juli 2019
Tel mee met Taal

‘Ik ga door met het generieke leesbevorderingsbeleid. Met programma’s als Kunst van Lezen, de Bibliotheek op school en het BoekStartkoffertje bereiken we heel veel kinderen. Die moeten we blijven doorzetten.’ Dat zei minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, 13 juni tijdens het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer. Stichting Lezen blijft zich graag sterk maken voor leesbevordering, samen met partnerorganisaties die ook betrokken zijn bij de leesopvoeding van kinderen en jongeren.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Tijdens het Algemeen Overleg stond de brief van minister Van Engelshoven van 18 maart 2019 centraal: Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024. De minister vatte tijdens het Algemeen Overleg haar nieuwe aanpak als volgt samen: ‘Eerst meer landelijke regie. Een aantal van u zei dat belangrijk te vinden. Verder lokale uitvoering. Dat blijf ik belangrijk vinden. Gemeenten krijgen ook meer geld en meer verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd is er wel meer landelijke regie. We focussen op een aantal punten, waarbij er meer aandacht is voor kwaliteit en het borgen en het monitoren daarvan.’ De minister noemde als focuspunten: preventie, digitale vaardigheden, het versterken van de samenwerking met gemeenten (‘misschien moeten de touwtjes wat strakker aangetrokken worden’) en de werkgevers, en landelijke regie: sturen op monitoring en kwaliteit.

Preventie laaggeletterdheid, leesbevordering en leesplezier

Minister Van Engelshoven: ‘Ik ga door met het generieke leesbevorderingsbeleid. Met programma’s als Kunst van Lezen, de Bibliotheek op school en het BoekStartkoffertje bereiken we heel veel kinderen. Die moeten we blijven doorzetten. (…) We willen twee groepen extra aandacht geven. De groep kinderen in gezinnen waar weinig voorgelezen wordt, vormt een extra risico. Daar trekken we dan ook extra middelen voor uit, zodat we een aanpak kunnen creëren voor de laagtaalvaardigde gezinnen. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen uit die gezinnen niet onnodig op achterstand komen?
Daarnaast zetten we de Bibliotheek op school in op vmbo- en mbo-scholen. Daar is extra aandacht nodig en daar gaan we de komende jaren mee door. Ook via het cultuurbeleid probeer ik in te zetten op meer leesbevordering. (…) We hebben nog echt een opgave om ervoor te zorgen dat jongeren in Nederland lezen echt weer leuk gaan vinden. We blijven volop inzetten op preventie.’

Lees het verslag van Algemeen Overleg Laaggeletterdheid (13 juni 2019)

Lees ook de brief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (18 maart 2019)