8 januari 2020

Ongeveer 20.000 nieuwe boeken zijn deze week op basisscholen afgeleverd dankzij het onderdeel Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie 2019. Dat is een verdubbeling van het aantal boeken ten opzichte van de actie uit 2018. Scholen konden een deel van het opgehaalde geld van de actie besteden aan een lokaal goed doel. Bijvoorbeeld het stimuleren van lezen op de eigen school via Stichting Lezen. Ruim 460 scholen hebben voor deze optie gekozen.

Lokaal Besteden

Scholen konden, afhankelijk van het bedrag dat zij hadden opgehaald met de Kinderpostzegelactie 2019, tussen de € 250 en € 1000 euro besteden aan themapakketten met boeken. NBD Biblion en Stichting Lezen hebben de themapakketten samengesteld. Er is gekozen voor een gevarieerd, actueel pakket per thema. Voor deze editie bestaat een van de pakketten uit levensverhalen van kinderen in moeilijke omstandigheden, passend bij het thema van de Kinderpostzegelactie.

De Bibliotheek op school

Leesconsulenten, verbonden aan de Bibliotheek op school, hebben de scholen geadviseerd bij hun keuze voor de themapakketten. Nu NBD Biblion de boeken op de scholen heeft afgeleverd, gaan de leesconsulenten samen met de leerkrachten aan de slag om de boeken bij de leerlingen onder de aandacht te brengen. De scholen krijgen ook een flyer met tips om de leerlingen te enthousiasmeren om te gaan lezen.

Samenwerking Kinderpostzegels en Stichting Lezen

Kinderpostzegels werkt al vele jaren intensief samen met Stichting Lezen. Kinderpostzegels heeft afgelopen jaren met de campagne Lezen is leuk, op 150 basisscholen in krimp- en anticipeergebieden, die meedoen aan de Bibliotheek op school, de aanschaf van boekenkasten en boeken mogelijk gemaakt. Tevens kregen 100 kinderen per school een Boekenbon cadeau van Kinderpostzegels om een eigen boek te kopen. Daarnaast konden 200 basisscholen meedoen met Vakantielezen, een project om de zomerleesdip tegen te gaan.

Kwetsbare kinderen

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Ze zetten zich onder andere in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Daarnaast maken zij zich ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook steunen zij kinderen die al heel vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind. Kinderpostzegels wil graag met scholen (kinderen en leerkrachten) gezamenlijk de beslissing voor projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen nemen.

Doelgroep(en)