19 maart 2019

Ongeveer 10.000 nieuwe boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen zijn begin dit jaar op basisscholen afgeleverd dankzij het onderdeel Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie. Scholen konden voor het eerst een deel van het opgehaalde geld besteden aan een lokaal goed doel. Daarbij mochten ze ook kiezen voor het stimuleren van lezen op de eigen school via Stichting Lezen. Ruim 200 scholen hebben voor deze optie gekozen.

Scholen konden, afhankelijk van het bedrag dat zij hadden opgehaald met de Kinderpostzegelactie, tussen de € 250 en € 1000 euro besteden aan themapakketten met boeken. Het restbedrag kregen zij uitgekeerd in Boekenbonnen. NBD Biblion en Stichting Lezen hebben de themapakketten samengesteld. Er is gekozen voor een gevarieerd, actueel pakket per thema, rekening houdend met de beschikbaarheid van titels. In de pakketten zitten boeken die met name geschikt zijn voor leerlingen in de bovenbouw, en één à twee boeken geschikt voor de onderbouw. Bij het pakket Voorleesboeken was er voor elke groep een voorleesboek.

Leesconsulenten, verbonden aan de Bibliotheek op school, hebben de scholen geadviseerd bij hun keuze voor de themapakketten en bij het inzetten van de Boekenbon bij de lokale boekhandel. Begin dit jaar hebben de leesconsulenten de pakketten op de scholen afgeleverd en samen met de school de komst van deze nieuwe boeken gevierd.

Samenwerking Kinderpostzegels en Stichting Lezen

Kinderpostzegels werkt al vele jaren intensief samen met Stichting Lezen. Kinderpostzegels heeft afgelopen jaren met de campagne Lezen is leuk, op 150 basisscholen in krimp- en anticipeergebieden, die meedoen aan de Bibliotheek op school, de aanschaf van boekenkasten en boeken mogelijk gemaakt. Tevens kregen 100 kinderen per school een Boekenbon cadeau van Kinderpostzegels om een eigen boek te kopen. Daarnaast konden 200 basisscholen meedoen met Vakantielezen, een project om de zomerleesdip tegen te gaan.

De samenwerking tussen Stichting Lezen en Kinderpostzegels wordt ook in schooljaar 2019-2020 voortgezet. Scholen die meedoen aan de Kinderpostzegelactie kunnen dan weer kiezen voor uitbreiding van hun schoolbibliotheekcollectie.

Kwetsbare kinderen

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Ze zetten zich onder andere in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Daarnaast maken zij zich ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook steunen zij kinderen die al heel vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind. Kinderpostzegels wil graag met scholen (kinderen en leerkrachten) gezamenlijk de beslissing voor projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen nemen.

Doelgroep(en)