20 april 2022

Om van kinderen enthousiaste lezers te maken, is goed leesonderwijs van het allergrootste belang. Leraren leveren hier een onmisbare bijdrage aan. De nieuwe website lezeninhetpo.nl van Stichting Lezen en SLO biedt leraren in het basisonderwijs alle informatie die ze nodig hebben om goed leesonderwijs te geven; de site belicht zowel onderzoek, beleid als praktijk. Vanaf vandaag staat deze nieuwe website online.

Leesvaardigheid en leesmotivatie onder druk

De aanleiding voor het maken van deze website zijn de scores van Nederlandse leerlingen op de basisvaardigheid lezen. Nederlandse kinderen en jongeren blijken in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in het buitenland slechter te scoren op complexe begrijpend-leestaken. Wat leesmotivatie betreft is het beeld genuanceerd. Hoewel onze kinderen onderaan staan op de internationale ranglijsten staan, geven onderzoeken in Nederland een positiever beeld van de leesmotivatie van basisschoolleerlingen.

Lezeninhetpo.nl over effectief leesonderwijs

Er zijn in de afgelopen jaren tal van wetenschappelijke en meer praktijkgerichte rapporten verschenen waarin oplossingen worden aangedragen om het niveau van begrijpend lezen én de leesmotivatie te verbeteren. Hoewel er accentverschillen zijn in de aanpakken die nu voor het leesonderwijs ontwikkeld worden, blijkt er veel consensus over de uitgangspunten van effectief en motiverend leesonderwijs.

Op de website lezeninhetpo.nl zijn deze uitgangspunten vertaald in acht bouwstenen. De site belicht zowel onderzoek, beleid als praktijk. Daarmee kunnen leraren nu dus op één plek alle informatie vinden die nodig is om effectief leesonderwijs te geven.

De acht bouwstenen van lezeninhetpo.nl:

  • Geletterdheid in de kleutergroep
  • Vloeiend lezen
  • Werken aan tekstbegrip en kennis
  • De leesontwikkeling monitoren en evalueren
  • Rijke thema’s, boeken en teksten
  • Kinderboeken leren kennen
  • Werken aan leesmotivatie
  • Samenwerking binnen en buiten school

Leesscan

Naast de acht bouwstenen biedt de website een leesscan waarmee een school de startsituatie van het leesonderwijs in kaart kan brengen. Wat gaat er al goed? Waar is verbetering wenselijk? Zo’n verbeterslag kost tijd, vraagt om een gerichte focus en een goede aansturing. Maar het levert ook veel op: leesplezier en leesvaardigheid  bij leerlingen en meer werkplezier bij leerkrachten.

Meer weten? Meld je aan voor de nieuwsbrief van lezeninhetpo.nl. Of ga hier direct naar lezeninhetpo.nl.

Lezeninhetpo.nl is een initiatief van de Leescoalitie en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Taalunie. Stichting Lezen en SLO hebben samen met leesexperts én het onderwijsveld de inhoud ontwikkeld.

Doelgroep(en)