1 januari 2021

Datum: 18 oktober 2018

Afgelopen maand zijn kinderen uit groep 7 en 8 langs de deuren gegaan voor de Kinderpostzegelactie. Nieuw onderdeel van de actie is Lokaal Besteden. Scholen kunnen een deel van het opgehaalde geld besteden aan een lokaal goed doel. Een school mag ook het lezen stimuleren voor kinderen op de eigen school via Stichting Lezen. 210 scholen hebben voor deze optie gekozen.

Samenwerking Kinderpostzegels en Stichting Lezen

Kinderpostzegels werkt al vele jaren intensief samen met Stichting Lezen. Kinderpostzegels heeft afgelopen jaren op 150 basisscholen in krimp- en anticipeergebieden, die meedoen aan de Bibliotheek op school, de aanschaf van boekenkasten en boeken mogelijk gemaakt. Tevens kregen 100 kinderen per school een Boekenbon van 10 euro cadeau van Kinderpostzegels om een eigen boek te kopen. Daarnaast konden 200 basisscholen meedoen met Vakantielezen, een project om de zomerleesdip tegen te gaan.

Scholen mogen vanaf dit jaar ook een deel van het opgehaalde bedrag (tussen € 250,- en € 1.000,- euro) inzetten om lezen op hun eigen school te stimuleren. Dat kunnen zij doen door bijvoorbeeld hun collectie uit te breiden, een boekenkast (alleen in krimpgebieden) of vakantiepakketten aan te schaffen. Een mooie kans voor scholen om budget te realiseren voor leesbevordering.

Kwetsbare kinderen

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Ze zetten zich onder andere in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Daarnaast maken zij zich ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook steunen zij kinderen die al heel vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind. Kinderpostzegels wil graag met scholen (kinderen en leerkrachten) gezamenlijk de beslissing voor projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen nemen.