11 december 2017

Minister Van Engelshoven (OCW), minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (beiden SZW), en minister De Jonge (VWS) hebben op 24 november 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van laaggeletterdheid via het programma Tel mee met Taal. 

Kunst van Lezen

De programma’s van het preventieve onderdeel Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school) liggen volgens de bewindspersonen op schema voor wat betreft het bereiken van de hoofddoelstelling van Tel mee met Taal eind 2018: het bereiken van 1 miljoen leerlingen van 0-12 met leesbevorderingsactiviteiten. ‘Bibliotheken spelen een sleutelrol bij de lokale inspanningen voor leesbevordering en leesplezier. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek ondersteunen ruim 90% van de bibliotheken met de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. […] Het totale bereik van BoekStart en de Bibliotheek op school bedroeg in 2016 676.000 kinderen. De verwachting is dat dit aantal aan het einde van dit jaar zal stijgen naar 860.000 kinderen. De ambitie om 1 miljoen kinderen in 2018 te bereiken tot en met de basisschoolleeftijd zal naar verwachting gehaald worden.’

Tel mee met Taal legt stevig fundament

De bewindspersonen sluiten de brief als volgt af: ‘Het programma Tel mee met Taal heeft een stevig fundament gelegd voor de aanpak van laaggeletterdheid en het stimuleren van (voor)lezen en leesplezier bij kinderen. Dit is vooral te danken aan de inzet van landelijke en lokale partners, gemeenten, leerwerkloketten, branches, scholingsfondsen, bedrijven, docenten en veel enthousiaste werkgevers en vrijwilligers. Samen hebben zij veel meer mensen bereikt dan verwacht. Bovendien krijgt de lokale en regionale samenwerking op steeds meer plekken een structureel karakter. Het programma Tel mee met Taal loopt nog tot eind 2018. Na afronding van het programma Tel mee met Taal sturen wij u een eindrapportage. Tevens zullen we u in 2018 informeren over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid en leesbevordering.’

Lees hier:

Trefwoorden