1 april 2018

Reactie op commissiebrief met verzoek uitvoering motie Rog en Bergkamp

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer op 26 maart 2018 over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal, om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen.

Lees hier de Kamerbrief minister Van Engelshoven van 26 maart 2018.

Trefwoorden